Žalos atlyginimo „be kaltės“ modelio pirmi metai

Valstybinė ligonių kasa paskelbė žalos atlyginimo „be kaltės“ modelio 2020 metų metinę veiklos ataskaitą, kurioje pateikta informacija apie surinktas lėšas žalos atlyginimui, išmokėtas žalas ir administravimo išlaidas.

Per 2020 metus iš sveikatos priežiūros įstaigų surinkta 3,8 mln. Eur lėšų.

Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija priėmė tik 4 sprendimus, kuriais patenkinti pacientų prašymai atlyginti patirtą žalą ir šiais sprendimais iš viso nustatytas tik 6440 Eur neturtinės žalos atlyginimas. Sprendimų dėl turtinės žalos atlyginimo nėra.

Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos ir ekspertų darbo apmokėjimui skirta virš 49 tūkst. Eur, administravimo išlaidos sudarė dar daugiau nei 55 tūkst. Eur.

Pinigų likutis 2020 m. gruodžio 31 d. – 3,7 mln. Eur.