Žalos atlyginimas pacientams

Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujasis žalos pacientų sveikatai atlyginimo modelis – „be kaltės“. Naujasis modelis leidžia pacientams paprasčiau gauti patirtos žalos atlyginimą. Mes galime Jums padėti tiek kreipiantis į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją, tiek skundžiant šios komisijos sprendimą teismui. Žemiau pateikiame trumpą naujojo „be kaltės“ modelio pristatymą.

 • Naujoji tvarka Jums taikoma, jeigu:
  • patyrėte žalą „valdiškoje“ gydymo įstaigoje (pvz.: pirminiame sveikatos priežiūros centre, poliklinikoje, ligoninėje);
  • patyrėte žalą privačioje gydymo įstaigoje (odontologijos klinikoje, medicinos centre, šeimos gydytojo kabinete);
  • žalą patyrėte, nes Jūsų artimasis mirė dėl laiku nesuteiktų sveikatos priežiūros paslaugų arba jų teikimo metu.
 • Žala gydymo įstaigoje gali būti padaroma:
  • nediagnozavus arba pavėluotai diagnozavus ligą;
  • netinkamai gydžius ligą;
  • netinkamai atlikus operaciją;
  • atsiradus komplikacijoms gydymo metu arba po taikyto gydymo;
  • užkrėtus infekcija;
  • nesuteikus tinkamos informacijos, negavus informuoto paciento sutikimo intervencinės procedūros/operacijos atlikimui.
 • Patyrus žalą Jums turi būti atlyginama:
  • turtinė žala (patirtos išlaidos gydymui, vaistams, negautos pajamos ir pan.)
  • neturtinė žala (Jūsų patirti dvasiniai išgyvenimai, patirtas skausmas ir pan.)
 • Žalos atlyginimo tvarka:
  • Jeigu gydymo įstaigoje patyrėte žalą arba teikiant gydymo paslaugas mirė Jūsų artimasis, dėl žalos atlyginimo Jūs turite kreiptis tiesiogiai į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją, užpildydami Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą standartinę prašymo formą ir pridėdami patirtą žalą pagrindžiančius dokumentus. Komisija Jus informuos apie tolimesnę nagrinėjimo eigą.
  • Komisija per 3 mėnesius priims sprendimą dėl žalos atlyginimo. Jeigu žala bus nustatyta, pinigai Jums bus išmokėti per 30 dienų.
  • Nesutikdamas su Komisijos sprendimu (pvz.: manydamas, kad nustatytas žalos dydis yra per mažas) Jūs turite teisę kreiptis į teismą.
 • Žalos atlyginimo „be kaltės“ modelio privalumai pacientui:
  • pacientui yra lengvesnis įrodinėjimas – pacientui reikia tik įrodyti, kad jo patirta žala nėra neišvengiama žala ir, kad ji yra susijusi su asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimu. Tai įrodžius – žala jam privalės būti atlyginta. Pacientui nebereikia įrodinėti neteisėtų gydytojų veiksmų ir jų kaltės.
  • trumpėja laikas iki lėšų už patirtą žąlą, faktinio gavimo. Komisija sprendimą dėl žalos dydžio privalo priimti vėliausiai per 3 mėnesius ir Komisijos nustatytas žalos atlyginimas per 30 dienų išmokamas pacientui, nepriklausomai nuo to ar jis Komisijos sprendimą skundžia.
  • Pacientui išmokėjus žalos atlyginimą pagal Komisijos sprendimą, jis turi teisę kreiptis į teismą ir prašyti atlyginti didesnę patirtą žalą.