Parengtos pacientų sutikimų formos odontologams

Medikų, tame tarpe ir odontologų, visuomenę pastaruoju metu neramina į Lietuvą iš vakarų ateinanti bylinėjimosi su gydytojais mada. Šias tendencijas skatina ir visuomenės informavimo priemonės neobjektyviai ir neprofesionaliai pateikiančios įvykusias nepageidaujamas išeitis ir dėl visų jų kaltindamos gydytojus. Negalima nepastebėti, kad daugėja atvejų, kai pacientai, puikiai žinodami savo teises ir formalius teisės aktų reikalavimus, nesąžiningai stengiasi išnaudoti gydytojų padarytas medicinos dokumentų, sutikimų pildymo spragas ir tokiu būdu susigrąžinti už gydymą sumokėtas sumas ar net uždirbti. Todėl gydytojams tenka būti ne tik dėmesingiems ir profesionaliems, bet ir budriems pildant privalomą dokumentaciją.

Atkreipiame dėmesį, kad Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme numatyta, kad prieš atliekant pacientui chirurginę operaciją, invazinę ir (ar) intervencinę procedūrą, turi būti gautas informacija pagrįstas paciento sutikimas, kad jam būtų atliekama konkreti chirurginė operacija, invazinė ir (ar) intervencinė procedūra. Toks sutikimas turi būti išreikštas raštu, pasirašant sveikatos apsaugos ministro patvirtintus reikalavimus atitinkančią formą. Reikalavimai formai yra patvirtinti Sveikatos apsaugos ministerijos 2010 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V-184 „Dėl Sutikimo dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo formos reikalavimų aprašo patvirtinimo”. Kiekvienoje formoje turi būti nurodyta:

  1. operacijos, procedūros pavadinimas, esmė (trumpas ir aiškus aprašymas), pobūdis, tikslai (jei operacija gali būti atliekama keliais metodais, trumpai aprašomi visi šie metodai);
  2. operacijos ar procedūros apimties keitimo leistinumas;
  3. alternatyvių diagnostikos ir gydymo metodų esmė, tikslai, rizikos;
  4. operacijos ar procedūros komplikacijos;
  5. pagrindinės rekomendacijos pacientui po operacijos ar procedūros;
  6. išsamus paciento sutikimo tekstas.

Tokias sutikimų formas parengti atskiroms odontologinėms klinikoms yra labai brangu ir sudėtinga, todėl Advokatės Dalios Zeleckienės kontora nusprendė, pasitelkus aukščiausio lygio gydytojus odontologus, parengti sutikimų formas, kurias galėtų naudoti visi odontologijos kabinetai. Bendradarbiaujant su Vilniaus Universiteto Medicinos fakulteto Odontologijos institutu ir Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto Odontologijos fakultetu buvo parengtos pacientų informavimo ir sutikimų formos odontologinėms operacijoms ir invazinėms (intervencinėms) procedūroms. Informavimo ir sutikimo formos aprobuotos Lietuvos Respublikos Odontologų rūmų tarybos 2012 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 12/TN-11.

Kartu su minėtomis formomis yra parengti ir kiti būtini turėti vidaus tvarkos dokumentai. Siūlomi dokumentai kartu su sutikimų formomis sudaro vieningą sistemą ir padeda spręsti formalias teisines problemas, galinčias kilti santykiuose su pacientais.

Minėtas formas, pritaikytas konkrečiai įmonei (kabinetui) galima įsigyti. Dėl jų įsigijimo galima kreiptis į Advokatės Dalios Zeleckienės kontoros advokatą Arūną Zeleckį, tel.: 852650848; mob. tel: 868654388, el. paštas: arunas@sveikatosteise.lt.

Priklausomai nuo įmonėje atliekmų procedūrų skaičiaus, dokumentų paketo kaina svyruoja nuo 500 iki 907 litų.

Procedūrų sąrašą galite peržiūrėti čia.