Apie mus

Advokatų kontora įsteigta 1999 metais ir specializuojasi sveikatos teisės srityje. Per dvidešimt tris veiklos metus sukaupta nemaža patirtis sprendžiant ir reguliuojant įvairaus lygio bei sudėtingumo ginčus tarp sveikatos priežiūros įstaigų ir pacientų, įstaigų ir jų veiklą kontroliuojančių institucijų.

Galime pasidžiaugti, kad nekartą pavyko įgyvendinti mūsų veiklos tikslus – parinkus optimaliausias asmens (fizinio, juridinio) gynybos priemones ir formas, surasti teisinius argumentus jų pažeistų teisių atstatymui ir apginti jų teisėtus interesus.

Advokatų kontoros advokatai taip pat dalyvauja naujų teisės aktų projektų rengime, teisės aktų tobulinimo darbe, skaito paskaitas aktualiais sveikatos teisės klausimais, organizuoja diskusijas, praktinius užsiėmimus.

Kontoros advokatai

Dalia Zeleckienė

Išsilavinimas – aukštasis, magistras. Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas.

Darbo patirtis, specializuojantis sveikatos teisės srityje:

 • 1990 – 1995 metai. Sveikatos apsaugos ministerijos vyriausioji juristkonsultė, Sveikatos teisės santykių reguliavimo skyriaus viršininkė;
 • 1995-1999 metai. Teisinių paslaugų įmonės „Teisės naujienos“ savininkė, vadovė;
 • Nuo 1999 metų – advokatė.

Arūnas Zeleckis 

arunas

Advokatas Arūnas Zeleckis sveikatos (medicinos) teisės srityje specializuojasi nuo 2006 metų. Advokatas nuolat atstovauja sveikatos priežiūros įstaigas ikiteisminėje ginčų nagrinėjimo stadijoje, atstovauja Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijoje, teismuose.

Advokatas taip pat yra duomenų apsaugos pareigūnas ne vienoje sveikatos priežiūros įstaigoje.  

Išsilavinimas – teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinis laipsnis Lietuvos teisės universitete.

Advokatas Arūnas Zeleckis reguliariai skaito pranešimus sveikatos (medicinos) teisės temomis. Laikotarpiu nuo 2013 m. iki 2022 m. skaityti pranešimai ir/ar vesti seminarai:

 • Gydytojų ir kito medicinos personalo teisinė apsauga“;
 • „Privalomi ir kiti (rekomenduojami) dokumentai (medicinos dokumentai, sutartys, sutikimų formos) odontologo praktikoje“;
 • „Paciento informavimo ir jo sutikimo gavimo odontologijos praktikoje teisiniai aspektai“;
 • „Pacientų skundų dėl žalos atlyginimo nagrinėjimo ypatumai“;
 • „Sveikatos priežiūros įstaigas kontroliuojančios valstybės institucijos. Jų teisės ir pareigos kontrolės metu“;
 • „Odontologines įstaigas kontroliuojančios institucijos“;
 • „Konfidencialios informacijos apie pacientą apimties ir teikimo teisiniai ypatumai“;
 • „Sveikatos priežiūros įstaigų sudaromų sutarčių su teritorinėmis ligonių kasomis teisiniai aspektai, aktuali teismų praktika“;
 • „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo naujovės“;
 • „Aktualių Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo nutarimų apžvalga”.
 • „Pacientų skundų dėl žalos atlyginimo nagrinėjimo ypatumai“
 • „Teismų praktika odontologinėse bylose“
 • „Sutarčių sudaromų su teritorinėmis ligonių kasomis teisiniai aspektai ir aktuali teismų praktika”
 • „Efektyvi teisinių ginčų su pacientais prevencija ir sprendimai odontologijoje”
 • „Pacientų skundų analizė. Sprendimo būdai. Teismų praktika”
 • „Teisinės problemos odontologijoje”
 • „LNSS šakos kolektyvinė sutartis”
 • „Pacientų konfidencialios informacijos apsauga, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimas”
 • „Informacijos apie pacientus konfidencialumo užtikrinimo standartas po Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įsigaliojimo”