Kaip sekasi žalos atlyginimo „be kaltės” modeliui?

Valstybinė ligonių kasa paskelbė 2022 m. devynių mėnesių modelio „be kaltės” veiklos ataskaitą. Per devynis 2022 metų mėnesius Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija priėmė 33 sprendimus, kuriais buvo nustatytas žalos atlyginimas.

Viso pacientams ir jų atstovams išmokėta 355 626,54 Eur žalos atlyginimo.

Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos nariams ir ekspertams išmokėta 51 466,02 Eur atlygio.

Per 2022 m. planuojama surinkti 4 905 438,97 Eur įmokų. Surinktų įmokų likutis 2022 m. rugsėjo 30 dieną – daugiau nei 11 milijonai Eur.